Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen tukema hanke- Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 

Uusi lannoitevalmistelaki 711/2022 astui voimaan 16.07.2022. Lakiuudistus yhdenmukaistaa lainsäädäntöä EU-lainsäädännön-, tuotelainsäädännön sekä elintarvikeketjuun liittyvää lainsäädäntöä.


Vesien suojeleminen maatalouden nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta EU 91/676/ETY

Hankekuvaus Tutkimus- ja kehitystyössä mallinnetaan sika - ja maitotiloille lannan ravinteiden talteenottoa. Ravinteiden talteenotto ja hyödyntäminen edellyttää, että vesi erotetaan lietelannasta. Veteen liuenneet ravinteet ja kiintoaine otetaan talteen. Typen haihtuminen ammoniakkina ilmaan estetään ja se saadaan talteen nitraattina.

Korkeassa lämpötilassa biologisesti hapetettuna ja kiinteässä muodossa lannan ravinteet eivät kulkeudu veden mukana vesistöihin. Hapetetussa muodossa mikrobi-itiöihin kapseloituneena ravinteet ovat optimaalisesti viljelykasvien käytössä. Lannan ravinteet saadaan näin täysimääräisesti kasvien käyttöön. Hapetettuna lannan ravinteet ovat hajuttomia ja pysyviä ja muodostavat orgaanisen hygieenisen lannoitteen - omalannoitteen.

Hanke keskittyy referenssilaitoksen rakentamisen suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankkeen tutkimus- ja kehitystyötä mallinnetaan mm.

Laukkalan maitotilalla Kiuruvedellä sekä sikatilalla Perniössä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kaikkien jätevesien käsittelyyn sopivat sekä biolannoitteen valmistamisen mahdollistavat teknologiset ratkaisut, joilla ravinteet saadaan talteen. Tavoitteena on myös tuottaa demonstroitua dataa uudenlaisen teknologian avulla saavutettavista taloudellisista, kulttuurillisista ja luontoystävällisistä toimintatavoista. Hankkeen tarkoituksena on edistää omavaraista lannoitetuotantoa. 

Hanke on saanut Ely-keskuksen tukea.