en-Tervetuloa AzoFertti ®- hankkeen pariin!

07/05/2024

Lannan ravinteet talteen reaaliaikaisesti - luomulannoitteeksi, juomavedeksi ja lämpöenergiaksi!

Hanke on saanut tukea maa- ja metsätalousministeriön rahoittamasta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, jota hallinnoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

 Hankkeemme tavoitteita:

-Tutkia ja edistää aiemmin kehitettyjen menetelmien yhdistämistä saavuttaaksemme maatilakohtaisen biolannoitetuotannon. 

-Mahdollistaa biolannoitteen valmistuksen, joka vähentää fossiilisen hiilen käyttöä synteettisten lannoitteiden valmistuksessa globaalisti sekä öljyn ja muun energian kulutuksen vähentäminen suomalaisilla maatiloilla.

-Kehittää kaikkien jätevesien käsittelyyn sekä biolannoitteen valmistamiseen mahdollistava teknologinen/teknologiset ratkaisut, jotka estävät ympäristön pilaantumisen.

-Tuottaa demonstroitua dataa uudenlaisen teknologian avulla saavutettavista taloudellisista, kulttuurillisista ja luontoystävällisistä toimintatavoista.

Hankemme on hyvässä vauhdissa ja tästä vauhti vain kiihtyy! 

 #azofertti #nollapäästöteknologia#typentalteenotto#EUnitraattidirektiivi#maatilakohtainenlannoitetehdas#puhdasvesi #puhdasilma #puhdasravinto#puhdasenergia #lannanravinteethapettamalla #luomulannoitteeksi#luomulannoite#biolannoitetehdas#vesiensuojelu #puhtaatvedet#juomavesi#fosforintalteenotto#puhdasmaatalous#kannattavamaatalous#korkeanlämpötilanmikrobit #typensidontaitiöihin#lämpöenergia#ravinteetkiertoon #kokeiluohjelma #maajametsätalousministeriö #suomi#finland #eu